Microsoft Outlook 2010

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Category: Adhoctrain
Created on Monday, 26 May 2014 04:35
Hits: 2573

Duration 1 day

รายละเอียดวิชา 
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้โปรแกรม MS-Outlook ไปใช้งานในชีวิตการทำงานประจำวัน เพราะโลกธุรกิจ ณ ปัจจุบันได้นำเอาความสามารถของระบบอีเมล์มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กร หรือบนอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว 
รวมทั้งสามารถกำหนดความปลอดภัย และจัดระเบียบในส่วนของอีเมล์ที่แปลกปลอมเข้ามาทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
พนักงานทุกๆ ฝ่ายที่มีการติดต่อผ่านระบบอีเมล์ภายในองค์กร

หัวข้อหลักสูตร

การรับส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอาต์ลุค 

การจัดการโฟลเดอร์และข่าวสาร        

รายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts)   

การพิมพ์การนัดหมาย การเผยแพร่ตารางนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์        บัญชีงาน (Task)

фоны для photoshop
популярные рестораны России