Service Adhoctrain

Promotion

รับดูแลฐานข้อมูล SQL Server ราคาเริ่มต้น 49,000.- ต่อปี

สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับ มีดังนี้

 • ทำการ Backup Database ประเภท Full, Differential และ Log
 • ทำการดูแล Index (Clustered, Non-Clustered, Indexed View, Spatial Index, XML Index)
 • ทำการปรับปรุง Statistics ของ Database
 • ทำการจัดการเคลียร์พื้นที่ในฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน (Shrink Database)
 • ตรวจจับการใช้งาน Memory, CPU, Disk 
 • มีเอกสารการเข้าดูแลระบบให้ทุกครั้ง
 • คุณจะได้รับความมั่นใจในการดูแล เพราะทีมงานดูแลเป็น Microsoft Certified Trainer (MCT)

**ฟรี Upgrade หรือ Migrate ฐานข้อมูล SQL Server

Package 1 : 49,000 บาทต่อปี
- Onsite 1 ครั้งต่อปี
- Remote ตรวจสอบ 4 เดือนครั้งต่อปี

Package 2 : 69,000 บาทต่อปี
- Onsite 2 ครั้งต่อปี
- Remote ตรวจสอบ 3 เดือนครั้งต่อปี

Package 3 : 89,000 บาทต่อปี
- Onsite 4 ครั้งต่อปี
- Remote ตรวจสอบ 1 เดือนครั้งต่อปี

Premium Package : 159,000 บาทต่อปี
- Onsite 12 ครั้งต่อปี


**ฟรี Upgrade หรือ Migrate ฐานข้อมูล SQL Server สำหรับ ลูกค้าทีเลือก Premium Package

 

 
 • ลงทะเบียนอบรม 3 หลักสูตรขึ้นไป พิเศษจากปกติ 4,500 บาท/หลักสูตร เหลือเพียง 4,000 บาท/หลักสูตร หรือ
 • ลงทะเบียนอบรม 3 ท่านขึ้นไป พิเศษจากปกติ 4,500 บาท/หลักสูตร เหลือเพียง 4,000 บาท/หลักสูตร

หมายเหตุ โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเรียน 3 หลักสูตรดังนี้

AHT-Securyti and Recovery

AHT-High Availability (HA)

AHT-Migrate SQL Server

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ 081-581-4864

Adhoctrain Service

Adhoctrain รับงานบริการในราคาเป็นกันเองดังนี้ค่ะ


1. ที่ปรึกษาทางด้านฐานข้อมูล และ BI

2. รับ Migrate ฐานข้อมูล SQL

3. รับ Tuning ฐานข้อมูล SQL

4. ยินดีรับสอนนอกสถานที่เกี่ยวกับ Microsoft SQL Server, Analysis Service, Integration Service
    และ Reporting Service

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-581-4864

Welcome to Adhoctrain

sample image

บริษัท แอดฮอคเทรน จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดของอาจารย์ (MCT) ที่ผ่านการสอนนักเรียนมาหลายรุ่น ซึ่งทำให้พบกับปัญหาเกี่ยวกับ การเรียนการสอนตามหลักสูตรของไมโครซอฟท์ ตามสถาบันต่างๆ มีเนื้อหาที่เยอะเกินความจำเป็น และไม่ค่อยตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ทำให้การอบรมเป็นไปได้ ไม่ดีเท่าที่ควร สุดท้ายก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่จะนำไปใช้ในการทำงานจริงๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ทางบริษัทปรับปรุงเนื้อหา และเอกสารสำหรับการอบรมขึ้นมาเพื่อให้ตรงความต้องการของผู้เข้าอบรมด้านไอทีและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมด้านไอทีระดับสูงและระดับมาตรฐานแก่องค์กรและบุคคลทั่วไป

ทำไมคุณถึงไว้วางใจ และเลือกเราในการถ่ายทอดความรู้ พร้อมกับสร้างประสบการณ์ทำงานให้กับพนักงานของท่าน
 • ทางบริษัท มีข้อเด่นในเรื่องหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากประสบการณ์สอนของอาจารย์ (MCT) และการทำงานจริงในการพัฒนาโครงการต่างๆ (Project Implementation)
 • ทางบริษัท มีหลักสูตร Workshop สำหรับบริษัทที่ต้องการลดเวลาในการสอนพนักงาน ซึ่งทางเรามีความยินดี ที่จะขอรับโอกาสดังกล่าว ในการจัดหลักสูตร Workshop สำหรับสร้างประสบการณ์ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพนักงานของท่าน
 • ทางบริษัท มีข้อเด่นในเรื่องเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่มีเนื้อหาเป็นภาษาไทย เข้าใจได้ง่าย และเหมาะกับคนไทย
 • อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้สอนในแต่ละหลักสูตร เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 3 ปี พร้อมกับได้รับ Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • เนื่องจากหลักสูตรได้มีการปรับปรุงขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับคนไทย ดังนั้นราคาจึงถูกกว่าหลักสูตรเรียนโดยทั่วไป
 • ทางบริษัท มีการประเมิณการเรียนการสอน ตัวผู้สอน พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ในการสอน เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งถัดไป เพื่อให้ท่านมีความพึงพอใจสูงสุด
 • สถานที่อบรม และการเดินทาง มีความสะดวก เนื่องจากจัดการอบรมที่โรงแรม (มีอาหารเบรค พร้อมอาหารกลางวัน) และอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวก  

 

 

รหัสหลักสูตร : AHT-Security and Recovery

วัตถุประสงค์ : สามารถจัดการ Security และ Back up/Recovery ฐานข้อมูล SQL Server ได้

Course Outline 

การจัดการ Security ประกอบด้วย

 • การจัดการ Security ระดับ Server
 • การจัดการ Security ระดับ Database
 • การจัดการ Security ระดับ Object (Table, Store Procedure, Views and Function)
 • การจัดการ Security ระดับ Schema
 • การจัดการ Security ระดับ Column

การจัดการ Back Up และ Recovery SQL Server ประกอบด้วย

 • การ Back up (Full, Differential, Log)
 • การ Recovery (Full, Differential, Log)

 

รหัสหลักสูตร : AHT-High Availability (HA)

วัตถุประสงค์ : สามารถทำ High Availability ของ SQL Server ได้

Course Outline 

 • การติดตั้ง Clustering
 • การติดตั้ง Database Mirroring
 • การติดตั้ง Log Shipping
 • การติดตั้ง Replicate

 

รหัสหลักสูตร : AHT-Migrate SQL Server

วัตถุประสงค์ : สามารถ Migrate ฐานข้อมูลจาก SQL 2000,2005,2008,2012 ไปยัง 2014 ได้

Course Outline  

การ Migrate ส่วนของ Database Engine ประกอบด้วย

 • การ Migrate Table
 • การ Migrate View
 • การ Migrate Store Procedure
 • การ Migrate Function
 • การ Migrate User define Type

การ Migrate ส่วนของ BI Services ประกอบด้วย

 • การ Migrate Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS)
 • การ Migrate Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)
 • การ Migrate Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)

 

 

รหัสหลักสูตร : AHT-Microsoft Office

ระยะเวลา :

Microsoft Office 2007 New features (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 2 วัน ราคา : 5,000 บาท ต่อคน
Microsoft Word 2007 Beginning 1 วัน ราคา : 2,500 บาท ต่อคน

วัตถุประสงค์ : สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :  บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ Microsoft Office

สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม : เอกสารสำหรับการอบรม

สถานที่เรียน : อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Course Outline  

1. Microsoft Office 2007 New features (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
2. Microsoft Word 2007 Beginning
3. Microsoft Excel 2010 Advanced
4. Microsoft Excel 2010 Intermediate
5. Microsoft Excel 2010 Introduction
6. Microsoft Outlook 2010
7. Microsoft PowerPoint 2010 Fundamental
8. Microsoft PowerPoint 2010 Intermediate & Advanced
9. Microsoft Word 2010 Intermediate
10. Microsoft Word 2010 Advanced
11. Microsoft Word 2010 Introduction
12. New features on Microsoft Office 2010